年度: 2023

2-4 0-4

✫Rene WAN
vs
Yi Qiao LIN
1-4 4-0 10-2

✫Rene WAN
vs
Qiu Yue LI
4-2 4-1

✫Rene WAN
vs
Xin Yi WANG
0-4 1-4

✫Rene WAN
vs
Xu Duo ZHENG
1 6

✫Rene WAN
vs
Yi Fan CHEN